BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2017/E-OZ (PDF)
BEK Agro Revúca, s.r.o.
Muránska 404, Revúca
Dátum: 26.09.2022
Bioplyn Hont, s.r.o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
Tomlein Ladislav, Ing.
Orná 20, Košice
Dátum: 19.03.2018
Poznámka:
Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Vstupný areál U.S. STEEL, Košice
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0150/2023/E-ZR (PDF)
Koubek Filip
Kajsa II 839/19, Lužianky
Dátum: 04.05.2020
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0990/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0444/2014/E-OZ
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2017/E-OZ (PDF)
Farma Kameničany s. r. o.
Kameničany 200, Kameničany
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
W2E Bošany, s.r.o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0079/2022/E-OZ (PDF)
FVE 1 spol. s r. o.
Hradská 27A, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
HYDRO-ENERGY a.s.
Oravský Biely Potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 12.08.2019
Poznámka:
MVE TATRANSKÁ KOTLINA s. r. o.
Tehelná 7, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Pôvodné cenové rozhodnutie 0388/2014/E-OZ
Gabriela Belanová
Krížna 30, Bratislava
Dátum: 11.03.2021
Poznámka: Zmena prevádzkovateľa (JAPIS, s.r.o)
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 09.09.2021
MAEN SK spol. s r.o.
Nábrežná 3, Trenčín
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0043/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0043/2022/E-ZR
FVE 1 spol. s r. o.
Hradská 27A, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
Hotel Bystrička s.r.o.
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0087/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0087/2023/E-ZR
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0032/2022/E-ZR