Ing. Jaroslav Lackovič
Silvánová 2, Pezinok
Dátum: 26.04.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1672/2014/E-OZ
Drahomíra Kiprichová
Piesková 2115/7, Stupava
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 2237/2014/E-OZ
Ivan Dieška
Rybárska 876/15, Dolný Kubín
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1882/2014/E-OZ
Mgr. Milina Chalupková
Jarná 816/3, Revúca
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 2078/2014/E-OZ
MVDr. Júlia Šmálová
Partizánska 415/4, Turčianske Teplice
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 2311/2014/E-OZ
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka:
CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0070/2017/E-OZ
Anna Jenčová
Petrovce 43, Petrovce
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0081/2016/E-OZ
Ján Krško
Lesná 31, Prievidza
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia1701/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0445/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0340/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0342/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0343/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0345/2014/E-OZ
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0444/2014/E-OZ
Gabriela Belanová
Krížna 30, Bratislava
Dátum: 11.03.2021
Poznámka: Zmena prevádzkovateľa (JAPIS, s.r.o)
Ing. Daniel Chynoranský
Ulica Vladimíra Clementisa 6449/21, Trnava
Dátum: 08.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 2271/2014/E-OZ
Martin Rovenský
Černyševského 1, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 23.02.2021
Poznámka: Prevod zariadenia.
Daniel Veveričík
Kolónia Hviezda 118, Martin
Dátum: 22.02.2021
Poznámka: Prevod zariadenia.
ELRIKA, s. r. o.
Štefánikova 847, Gajary
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: