HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 11.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR (PDF)
J&L farm, s.r.o.
Matunákova 830/15, Šurany
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/E-KV (PDF)
J&L farm, s.r.o.
Priemyselná 3096, Zlaté Moravce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Loger 1112, Vlčany
Dátum: 05.04.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0081/2022/E-KV (PDF)
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Loger 1112, Vlčany
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2017/E-KV (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2017/E-KV z 13. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0013/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0070/2018/E-KV z 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E-KV z 30. 10. 2019
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2021/E-KV (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0071/2017/E-KV [PDF]
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0071/2017/E-KV [PDF]
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0071/2017/E-KV [PDF]
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2022/E-KV (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0019/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0084/2017/E-KV
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 11.10.2019
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0019/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2021/E-KV (PDF)
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0019/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2022/E-KV (PDF)