ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2022/E-KV (PDF)
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 18.11.2022
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/E-KV (PDF)
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0041/2018/E-KV z 20. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0102/2018/E-KV z 18. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0006/2020/E-KV z 26. 09. 2019
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/E-KV (PDF)
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0041/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0035/2017/E-KV
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 26.09.2019
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2017/E-KV (PDF)
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0078/2022/E-KV (PDF)
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 28.10.2022
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 09.10.2023
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/E-KV (PDF)
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/E-KV z 03. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0020/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0098/2018/E-KV z 23. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E-KV z 04. 10. 2019
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 04.10.2019
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 23.10.2018
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0020/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0085/2017/E-KV
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 09.10.2023
Poznámka: