Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0070/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0025/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2017/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0082/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0030/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0077/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2017/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0088/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0024/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/E-KV (PDF)