Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 26.09.2019
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 26.09.2019
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
LATARE s.r.o.
Vránskeho 211/20, Brezno
Dátum: 05.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0084/2022/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 26.03.2019
Poznámka:
MSG 5, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/E-KV (PDF)
MSG 4, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2022/E-KV (PDF)
MSG 3, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2022/E-KV (PDF)