Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v druhom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana Vám prinášame novinky z dielne Európskej komisie, vlády SR i nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...

Odberateľov Spravodaj ÚRSO Ombudsmana pravidelne emailom informujeme o novinkách a zaujímavostiach z dielne nášho úradu, ÚRSO Ombudsmana a v súčasnosti rýchlo sa meniaceho sveta energetiky všeobecne.
Stačí sa len zaregistrovať tu: Newsletter | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

Ochrana koncových odberateľov energie - domácností - je jednou z našich priorít, preto posilnenie našej vzájomnej komunikácie a tento nový nástroj je príležitosťou byť Vašim partnerom vo svete energetiky a pomôcť Vám zorientovať sa v množstve často protichodných informácií.