Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce č. 97, Spišské Hanušovce
Dátum: 07.08.2023
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 28.03.2024
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/15331/2024/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 04.07.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/30504/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Profinax s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Jarovnice
Jarovnice 223
Dátum: 10.05.2017
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 17.07.2018
Poznámka:
Profinax s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Enepa Trade s.r.o.
Ovocný trh 580/2, Praha 1
Dátum: 06.09.2019
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 25.02.2020
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 03.06.2021
Poznámka:
GSM Partner spol. s r.o.
Námestie Slobody 28, Humenné
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 12.04.2022
Poznámka:
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Obec Sološnica
Sološnica 527
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 045/33018/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
SHP Harmanec, a.s.
Harmanec, Harmanec
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
AI ROBO s.r.o.
Hany Meličkovej 33, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 21.08.2023
Poznámka: