Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukačovce
Dátum: 04.08.2023
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 19.03.2024
Poznámka:
SKAL & CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58, Skalica
Dátum: 16.06.2017
Poznámka:
K - ENERGY, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 31.05.2018
Poznámka:
Enel Trade S. p. A., organizačná zložka
Suché mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 08.02.2019
Poznámka:
TeHo Bardejov, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 08.07.2019
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
Košeca 411, Košeca 411
Dátum: 11.02.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/5421/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/13593/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
TEPLÁREŇSKÁ SPOLOČNOSŤ DS, s.r.o.
Bacsákova ulica 5607/4 , Dunajská Streda
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 17.03.2022
Poznámka:
Grand Gastro s.r.o.
SNP 997/17, Galanta
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 014/10538/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
LEOPARD, s.r.o.
Nádražná 83, Leopoldov
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: