IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 17.09.2019
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 12.09.2019
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 12.09.2019
Poznámka:
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 11.09.2019
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2019
Poznámka:
Enepa Trade s.r.o.
Ovocný trh 580/2, Praha 1 - Staré Město, Česká republika
Dátum: 06.09.2019
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 06.09.2019
Poznámka:
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 02.09.2019
Poznámka:
TRANSECO a.s.
Radlinského 17, Žilina
Dátum: 14.08.2019
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 009/32780/2019/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 06.08.2019
Poznámka:
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.08.2019
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 05.08.2019
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 23.07.2019
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.07.2019
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 15.07.2019
Poznámka:
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
Dátum: 15.07.2019
Poznámka:
TeHo Bardejov, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 08.07.2019
Poznámka:
TeHo Topoľčany, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 08.07.2019
Poznámka:
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
Dátum: 26.06.2019
Poznámka: