OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 16.06.2020
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/17950/2020/PR/SD zmenená výška uloženej pokuty.
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/18747/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 21.05.2020
Poznámka:
REDOM BUILDING s.r.o.
Strojnícka 97, Bratislava
Dátum: 11.05.2020
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 11.05.2020
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 04.05.2020
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 23.04.2020
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 19.03.2020
Poznámka:
ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
Dátum: 16.03.2020
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.03.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 005/7883/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 05.03.2020
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 25.02.2020
Poznámka:
Danske Commodities A/S
Vaerkmestergade 3,3, Aarhus C
Dátum: 12.02.2020
Poznámka:
Nafta-Gaz Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.02.2020
Poznámka:
DTEK Trading S.A.
place de Chevelu 6, Ženeva, Švajčiarska konfederácia
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
A2 EXIM, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
Košeca 411, Košeca 411
Dátum: 11.02.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/5421/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.