SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 04.09.2020
Poznámka:
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 26.08.2020
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 21.08.2020
Poznámka:
HEMMING, s. r. o.
Doležalova 15, Bratislava
Dátum: 18.08.2020
Poznámka:
TeHo Bardejov, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 27.07.2020
Poznámka:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 27.07.2020
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.07.2020
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.07.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/19563/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 24.06.2020
Poznámka:
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 16.06.2020
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/17950/2020/PR/SD zmenená výška uloženej pokuty.
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/18747/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 21.05.2020
Poznámka:
REDOM BUILDING s.r.o.
Strojnícka 97, Bratislava
Dátum: 11.05.2020
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 11.05.2020
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 04.05.2020
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 23.04.2020
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 19.03.2020
Poznámka: