HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 03.06.2021
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/13593/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.04.2021
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 27.04.2021
Poznámka:
PMP Energy, s.r.o.
Sládkovičova 1, Nitra
Dátum: 08.04.2021
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, Nemšová
Dátum: 07.04.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/10813/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 005/9762/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
GSM Partner spol. s r.o.
Námestie Slobody 28, Humenné
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, Bardejov
Dátum: 16.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/8526/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10, Nováky
Dátum: 09.03.2021
Poznámka:
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
Obec Stará Lehota
Stará Lehota 35
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
Obec Šimonovce
Šimonovce 146, Šimonovce
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 03.03.2021
Poznámka: