Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 021/25994/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 025/26083/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 020/25520/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/25849/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.09.2021
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/24658/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.09.2021
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 31.08.2021
Poznámka: