Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Šintava
Šintava 244
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukačovce
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sološnica
Sološnica 527
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rozložná
Rozložná 81
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Studienka
Studienka 364 , Studienka na Záhorí
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Trafigura Trading (Europe) Sàrl, organizačná zložka
Suché mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Prvo plinarsko društvo d.o.o.
Gospodarska zona 13, Vukovar, Chorvátska republika
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Gasland, a. s.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Nordest Slovensko, s.r.o.
Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Forable s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, Štúrovo
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 016/11504/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Grand Gastro s.r.o.
SNP 997/17, Galanta
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 014/10538/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.