2 Common Trade, s.r.o.
Radničné námestie 25, Bardejov
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
A2 EXIM, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 08.06.2021
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 8/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2019
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 027/27245/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 23.08.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 016/25039/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 11.01.2023
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 05.08.2021
Poznámka:
Agrostav Komárno, a.s.
Roľníckej školy 872, Komárno
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
AGRUPCO, a. s.
Trnavská 70, Bratislava
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
AIK ENERGY ROMȂNIA S.R.L.
Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr.19-21, CLǍDIREA BANEASA BUSINESS CENTER, TRONSON 2, Etaj 7, Bukurešť, Rumunsko
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.08.2022
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 30.11.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 17.01.2017
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: