Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/31553/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/31153/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Mokrý Háj
Mokrý Háj 6
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 027/32130/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 025/32191/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/31600/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 037/32681/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Rastislavova 98 , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
FVE Management s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
Advalux s. r. o.
Špitálska 53 , Bratislava
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
Tepelná energia, a.s.
Mlynská 28, Košice-Staré Mesto
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 11.08.2023
Poznámka: