Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
Obec Hrlica
Hrlica 9, Ratkovské Bystré
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Dubovany 227, Dubovany
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇSKÁ SPOLOČNOSŤ DS, s.r.o.
Bacsákova ulica 5607/4 , Dunajská Streda
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 16.08.2023
Poznámka:
Obec Šintava
Šintava 244
Dátum: 16.08.2023
Poznámka:
Obec Nevoľné
Nevoľné 33, Kremnica
Dátum: 16.08.2023
Poznámka:
Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Oravská Lesná 291, Oravská Lesná
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/31553/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/31153/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Mokrý Háj
Mokrý Háj 6
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: