BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 026/32279/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 030/32259/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 035/32813/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
Obec Jalšovík
Jalšovík 23, Bzovík
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 21.08.2023
Poznámka: