Cersei Lanister s. r. o.
Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Cersei Lanister s. r. o.
Bajkalská 22, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 02.12.2019
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.05.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/24093/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CH Invest Trade Slovakia s. r. o.
Petrovce 18, Petrovce
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.10.2021
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.08.2023
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 08.06.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 009/17559/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 26.06.2018
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
CONFINA s.r.o.
Bajkalská 22, Bratislava
Dátum: 05.03.2019
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 24.10.2018
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 19.03.2020
Poznámka:
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/31153/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.