CH Invest Trade Slovakia s. r. o.
Petrovce 18, Petrovce
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.10.2021
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 08.06.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 009/17559/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 26.06.2018
Poznámka:
CONFINA s.r.o.
Bajkalská 22, Bratislava
Dátum: 05.03.2019
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 24.10.2018
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 19.03.2020
Poznámka:
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
Dátum: 06.04.2017
Poznámka:
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 06.08.2019
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 13.08.2021
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 30.08.2017
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
Danske Commodities A/S
Vaerkmestergade 3,3, Aarhus C
Dátum: 12.02.2020
Poznámka:
Danubian Biogas s.r.o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: