BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 18.10.2019
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/17950/2020/PR/SD zmenená výška uloženej pokuty.
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.10.2019
Poznámka:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 07.01.2022
Poznámka:
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 29.04.2019
Poznámka:
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 04.12.2018
Poznámka:
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 16.10.2019
Poznámka:
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
Dátum: 01.02.2022
Poznámka:
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
Bytový podnik Harmanec
Harmanec č. 6, Harmanec
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
Bytový podnik Harmanec
Harmanec č. 6, Harmanec
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 25.04.2019
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 20.09.2017
Poznámka: