AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
ATW Kapital GmbH
Gontardstrasse 11, Berlín
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
AUPARK a. s.
Einsteinova 18, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
Axpo Bulgaria EAD
5, Lachezar Stanchev str., BG-1756 Sofia, Bulharská republika
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.
Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
Axpo Solutions AG
Parkstrasse 23, Baden, Švajčiarska konfederácia obchodné meno a sídlo organizačnej zložky: Axpo Solutions AG, organizačná zložka, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 16.02.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/8657/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
BioElectricity, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 31.08.2021
Poznámka: