HZ Energy Trading s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Komenského 2627/36, Žilina
Dátum: 25.04.2019
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 020/25520/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.08.2021
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.07.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/19563/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
INTRA24 a.s.
Slovenských dobrovoľníkov 361/34 , Žilina
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 27.10.2021
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 31.10.2017
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 08.06.2017
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.09.2021
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 021/25994/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 24.06.2020
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 30.08.2023
Poznámka:
IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 17.09.2019
Poznámka:
IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: