Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 08.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/12351/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/24658/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENGAS s.r.o.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 014/35952/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 17.05.2019
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 20.12.2022
Poznámka:
ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/11042/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 11.11.2022
Poznámka:
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 02.10.2018
Poznámka: