Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 13.09.2018
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
ENERGO - BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, Šahy
Dátum: 07.06.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 021/22371/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
Dátum: 16.03.2020
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 13.10.2021
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 26.01.2017
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.09.2021
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 04.07.2017
Poznámka: