ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 26.01.2017
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.09.2021
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 01.04.2020
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 04.07.2017
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 08.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/12351/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/24658/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENGAS s.r.o.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: