Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
RD CZ Energy s.r.o.
U vršovického nádraží 99/24, Praha 10 – Vršovice, Česká republika
Dátum: 29.03.2019
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
LEVIATAN ENERGY PLUS s. r. o.
Železničná 26A, Senec
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706, Ľubľana, Slovinská republika
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2017
Poznámka:
Ges, s.r.o.
Bratislavská 29, Trnava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
MORUS, s.r.o.
Ul. Teheleň 460, Partizánska Ľupča
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 14.03.2018
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov: ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1A, Bratislava
Dátum: 05.02.2019
Poznámka:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szentendrei út 207-209. MVM Partner ZRt. - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, Budapešť, Maďarsko
Dátum: 29.03.2019
Poznámka: