Advalux s. r. o.
Špitálska 53 , Bratislava
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
Dátum: 02.08.2023
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, Nitra
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Marpin reality, s.r.o.
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Proxima servis s.r.o.
Mostná 29, Nitra
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
KoM-SOLUTION GmbH
Leipziger Platz 3, Berlin, Nemecko
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
Sev.en EC, a.s.
K Elektrárně 227, Chvaletice, Česká republika
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 005/9762/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG
Poststrasse 2, 6300 Zug
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Ewiser s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava
Dátum: 07.10.2022