Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 010/13079/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovinsko
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 18.10.2019
Poznámka:
Freepoint commodities Europe LLP
62 Buckingham Gate, London
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, Bardejov
Dátum: 16.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/8526/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 08.03.2021
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 08.02.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
Obec Hubina
Hubina č. 169, Moravany nad Váhom
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 16.02.2023
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, Nitra
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Marpin reality, s.r.o.
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.03.2018
Poznámka: