Obec Lúčky
Lúčky 141
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 21.02.2023
Poznámka:
GusTrade, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
Obec Vozokany
Vozokany 57
Dátum: 04.08.2023
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.05.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/24093/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Rybníková 14, Trnava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Jatov
Jatov 190
Dátum: 09.05.2017
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 15.03.2018
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 13.09.2018
Poznámka:
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
RD CZ Energy s.r.o.
U vršovického nádraží 99/24, Praha 10 – Vršovice, Česká republika
Dátum: 29.03.2019
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
LEVIATAN ENERGY PLUS s. r. o.
Železničná 26A, Senec
Dátum: 04.02.2020
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka: