Schemnitz Development s.r.o.
Jozefa Škultétyho 367/10, Banská Štiavnica
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 07.01.2022
Poznámka:
JT - PARTNER, s.r.o.
Krivec 3132, Hriňová
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 21.02.2022
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 11.01.2023
Poznámka:
EnergoSystém, s.r.o.
Mečíkova 5283/47, Bratislava
Dátum: 26.01.2017
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.01.2017
Poznámka:
Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.
Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
ARCHÍV SB, s.r.o.
Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Obec Byšta
Okružná 9, Kazimír
Dátum: 02.05.2017
Poznámka:
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 009/9895/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.01.2018
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 26.06.2018
Poznámka:
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
FERTGAS Handels GmbH
Jacquingasse 51/2, Viedeň, Rakúsko
Dátum: 19.02.2019
Poznámka:
RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 18.10.2019
Poznámka:
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 27.01.2020
Poznámka:
ENERGA Slovakia s. r. o.
ul. Mlynské Nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 02.02.2021
Poznámka: