Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Obec Hubina
Hubina č. 169, Moravany nad Váhom
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
ENE-TEP, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 010/8783/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Schemnitz Development s.r.o.
Jozefa Škultétyho 367/10, Banská Štiavnica
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
SBA - B&T GROUP, s.r.o.
Štúrova 4651/9, Topoľčany
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
VÝVOJ Martin, a.s.
Komenského 19, Martin
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
TWL trading & services, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG
Poststrasse 2, 6300 Zug
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706, Ľubľana, Slovinská republika
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Dubodiel
Dubodiel 33, Dubodiel
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Lúčky
Lúčky 141
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Obec Rokycany
Rokycany 45, Rokycany
Dátum: 23.02.2022
Poznámka:
Obec Šarišské Čierne
Šarišské Čierne 81
Dátum: 22.02.2022
Poznámka:
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 21.02.2022
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 18.02.2022
Poznámka:
STEEL MAXX, s.r.o.
Štós 209, Štós
Dátum: 18.02.2022
Poznámka:
Energia BPS Plus s.r.o.
Lužná 5, Bratislava
Dátum: 18.02.2022
Poznámka:
RDB s.r.o.
Budulovská 29, Moldava nad Bodvou
Dátum: 11.02.2022
Poznámka: