BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED
Triton Street 20, Londýn Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68, Mojmírovce
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Šintava
Šintava 244
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukačovce
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sološnica
Sološnica 527
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rozložná
Rozložná 81
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Studienka
Studienka 364 , Studienka na Záhorí
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Trafigura Trading (Europe) Sàrl, organizačná zložka
Suché mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Prvo plinarsko društvo d.o.o.
Gospodarska zona 13, Vukovar, Chorvátska republika
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Wilsonovo nábr. 64, Nitra
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Gasland, a. s.
Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
Nordest Slovensko, s.r.o.
Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: