MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 22.08.2022
Poznámka:
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.08.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 26.07.2022
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 10.05.2022
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.05.2022
Poznámka:
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, Sabinov
Dátum: 26.04.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/16073/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 17.03.2022
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/11042/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 16.03.2022
Poznámka:
JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 57, Katovice
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.
1. mája 19455/55, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
MND a.s.
Úprkova 807/6, Hodonín
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka: