BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 21.05.2020
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 18.10.2019
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/17950/2020/PR/SD zmenená výška uloženej pokuty.
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: