ENGAS s.r.o.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
Enrex s.r.o.
Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 014/35952/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 17.05.2019
Poznámka:
ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/11042/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, Praha - Praha 1, Česká republika EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 27.08.2021
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
EQUINOR ASA
Forusbeen 50, Stavanger
Dátum: 27.02.2019
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.10.2021
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 11.12.2018
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 31.08.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/24232/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka:
European Commodity Clearing Luxembourg S.àr.l.
42, Avenue J. F. Kennedy, Luxembourg, Luxembursko
Dátum: 27.02.2019
Poznámka: