Balková s.r.o.
Dolné Obdokovce 218, Dolné Obdokovce
0605/2023/R-PT
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.6.2023
Balková s.r.o.
Dolné Obdokovce 218, Dolné Obdokovce
0606/2023/R-PT
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.6.2023
MIMAT s.r.o.
Gessayova 2616/16, Bratislava - mestská časť Petržalka
0590/2023/R-PT
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.6.2023
MIMAT s.r.o.
Gessayova 2616/16, Bratislava - mestská časť Petržalka
0589/2023/R-PT
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2022
MIMAT s.r.o.
Gessayova 2616/16, Bratislava - mestská časť Petržalka
0588/2023/R-PT
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.2.2022
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
0580/2023/P-PT
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2024
SPP CNG s. r. o.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
0537/2023/R-PT
Dátum: 31.10.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2023
SPP CNG s. r. o.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
0538/2023/R-PT
Dátum: 31.10.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2023
SPP CNG s. r. o.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
0502/2023/R-PT
Dátum: 06.10.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.9.2023
SPP CNG s. r. o.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
0503/2023/R-PT
Dátum: 06.10.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.9.2023
P M, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
0479/2023/P-PT
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Flaga spol. s r. o.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
0475/2023/R-PT
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
KOGASS SK s. r. o.
M.M.Hodžu 3627/1, Dolný Kubín
0466/2023/R-PT
Dátum: 19.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2023
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0451/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0452/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0453/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0454/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0455/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
HSV s. r. o.
Na Zongorke 7292/12, Trenčín
0456/2023/R-PT
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
SPP CNG s. r. o.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
0425/2023/R-PT
Dátum: 25.08.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 2.8.2023