Všeobecné informácie
Obec Mikušovce
Mikušovce 22, Mikušovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0897/2017/V-PC (PDF)
Obec Mankovce
, Mankovce 101
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0832/2017/V-PC (PDF)
Obec Malý Lipník
Malý Lipník 64 , Malý Lipník
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0506/2017/V-PC (PDF)
Obec Lysá pod Makytou
Centrum 1, Lysá pod Makytou
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0598/2017/V-PC (PDF)
Obec Lúky
Lúky 105, Lúky
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0614/2017/V-PC (PDF)
Obec Letanovce
Slovenského raja 55, Letanovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0794/2017/V-PC (PDF)
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 02.12.2021
Poznámka:
Obec Povina
Povina 155, Povina
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0823/2017/V-PC (PDF)
Obec Poľanovce
Poľanovce 7, Beharovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0893/2017/V-PC (PDF)
Obec Podhoroď
, Podhoroď 112
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0964/2017/V-PC (PDF)
Obec Petrovce
Petrovce 89, Hanušovce nad Topľou
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2018/V-PC (PDF)
Obec Pavľany
Pavľany 56, Vyšné Repaše
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0593/2017/V-PC (PDF)
Obec Pača
Hlavná 18, Pača
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0783/2017/V-PC (PDF)
Obec Osrblie
Stredná 230, Hronec
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0771/2017/V-PC (PDF)
Obec Osikov
Osikov 57, Hertník
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0583/2017/V-PC (PDF)
Obec Ordzovany
Ordzovany 66, Bijacovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0590/2017/V-PC (PDF)
Obec Oľšavka
Oľšavka 39, Spišské Vlachy
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0589/2017/V-PC (PDF)
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0755/2017/V-PC (PDF)
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0579/2017/V-PC (PDF)
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0663/2017/V-PC (PDF)