Všeobecné informácie
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0597/2017/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0774/2017/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0996/2017/V-PC (PDF)
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0700/2017/V-PC (PDF)
Obec Tichý Potok
Tichý Potok 139, Brezovica nad Torysou
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0781/2017/V-PC (PDF)
Obec Osturňa
Osturňa 153, Osturňa
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0555/2017/V-PC (PDF)
Obec Selce
Selčianska cesta 132, Selce
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0531/2017/V-PC (PDF)
Obec Sása
Sása 1, Ratková
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0527/2017/V-PC (PDF)
Obec Rybany
Rybany 415, Rybany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0930/2017/V-PC (PDF)
Obec Rudník
Rudník 205, Jasová
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0567/2017/V-PC (PDF)
Obec Reľov
Reľov 19, Spišské Hanušovce
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0501/2017/V-PC (PDF)
Obec Poliakovce
č. 20, Poliakovce
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0665/2017/V-PC (PDF)
Obec Plavnica
Plavnica č. 121, Plavnica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0510/2017/V-PC (PDF)
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2020/V-PC (PDF)
Obec Orlov
, Orlov 119
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0509/2017/V-PC (PDF)
Obec Nové Sady
, Nové Sady 177
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0600/2017/V-PC (PDF)
Obec Nová Lehota
Nová Lehota 50, Modrová
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0507/2017/V-PC (PDF)
Obec Nová Bystrica
, Nová Bystrica 657
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0821/2017/V-PC (PDF)
Obec Spišský Hrušov
, Spišský Hrušov 216
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0859/2017/V-PC (PDF)
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, Spišský Hrhov
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2018/V-PC (PDF)