Všeobecné informácie
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0937/2017/V-PC (PDF)
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0981/2017/V-PC (PDF)
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0912/2017/V-PC (PDF)
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2020/V-PC (PDF)
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0788/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0595/2017/V-PC (PDF)
Obec Podhorany
Mechenice 51, Podhorany pri Nitre
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0952/2017/V-PC (PDF)
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0701/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2019/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0850/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0655/2017/V-PC (PDF)
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0648/2017/V-PC (PDF)
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0938/2017/V-PC (PDF)
Obec Vikartovce
, Vikartovce 159
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0915/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0780/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľké Ripňany
Poštová 461/482, Veľké Ripňany
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2018/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0969/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0947/2017/V-PC (PDF)
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0656/2017/V-PC (PDF)
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0960/2017/V-PC (PDF)