Všeobecné informácie
Obec Ochodnica
, Ochodnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0916/2017/V-PC (PDF)
Obec Odorín
Odorín 266, Odorín
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0827/2017/V-PC (PDF)
Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407, Nižný Hrabovec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0677/2017/V-PC (PDF)
Obec Nižné Repaše
Nižné Repaše 97 , Vyšné Repaše
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0773/2017/V-PC (PDF)
Obec Nevoľné
Nevoľné 33, Kremnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0939/2017/V-PC (PDF)
Obec Nemecká
Hronská 37, Nemecká
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0786/2017/V-PC (PDF)
Obec Nemcovce
Nemcovce 27, Kurima
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0592/2017/V-PC (PDF)
Obec Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou 157, Lazy pod Makytou
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0536/2017/V-PC (PDF)
Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0888/2017/V-PC (PDF)
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0879/2017/V-PC (PDF)
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0895/2017/V-PC (PDF)
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0491/2017/V-PC (PDF)
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0890/2017/V-PC (PDF)
Obec Jasenica
Jasenica 130, Jasenica
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0967/2017/V-PC (PDF)
Obec Jakubovany
, Jakubovany 24
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0519/2017/V-PC (PDF)
Obec Jabloňovce
Jabloňovce 73, Jabloňovce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0891/2017/V-PC (PDF)
Obec Ihľany
Ihľany 94, Holumnica
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0528/2017/V-PC (PDF)
Obec Huncovce
Hlavná 29, Huncovce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0532/2017/V-PC (PDF)
Obec Jabloň
Jabloň 75 , Rokytov pri Humennom
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0982/2017/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0617/2017/V-PC (PDF)
Obec Hromoš
Hromoš 114, Plavnica
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0759/2017/V-PC (PDF)