Všeobecné informácie
Obec Oľšavka
Oľšavka 39, Spišské Vlachy
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0589/2017/V-PC (PDF)
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0755/2017/V-PC (PDF)
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0579/2017/V-PC (PDF)
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0663/2017/V-PC (PDF)
Obec Tachty
Tachty 152, Nová Bašta
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0834/2017/V-PC (PDF)
Obec Šúrovce
Nová 5, Šúrovce
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0819/2017/V-PC (PDF)
Obec Lednica
Lednica, Lednica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0569/2017/V-PC (PDF)
Obec Lazany
Hlavná 59/56 , Lazany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0502/2017/V-PC (PDF)
Obec Láb
, Láb č. 503
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0795/2017/V-PC (PDF)
Obec Kyjov
Kyjov 164, Šarišské Jastrabie
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0542/2017/V-PC (PDF)
Obec Kružlov
, Kružlov 141
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0504/2017/V-PC (PDF)
Obec Kolačkov
Kolačkov 30, Kolačkov
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0797/2017/V-PC (PDF)
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0829/2017/V-PC (PDF)
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0984/2017/V-PC (PDF)
Obec Jesenské
Sobotská 10, Jesenské
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0710/2017/V-PC (PDF)
Obec Jelšovce
, Jelšovce 37
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0620/2017/V-PC (PDF)
Obec Jahodná
Námestie sv. Trojice 294/3, Jahodná
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0752/2017/V-PC (PDF)
Obec Olšavica
Olšavica 94, Brutovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2018/V-PC (PDF)
Obec Oľka
Oľka 174, Oľka
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0696/2017/V-PC (PDF)
Obec Okrúhle
č. 131, Okrúhle
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0695/2017/V-PC (PDF)