Všeobecné informácie
Obec Mlynárovce
č. 102, Mlynárovce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0694/2017/V-PC (PDF)
Obec Michalová
Trosky 1, Michalová
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0824/2017/V-PC (PDF)
Obec Merašice
, Merašice 183
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0905/2017/V-PC (PDF)
Obec Medvedie
090 05 Medvedie 22,
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0693/2017/V-PC (PDF)
Obec Malý Lapáš
Hlavná 87/4, Malý Lapáš
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2018/V-PC (PDF)
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105, Malý Cetín, Čechynce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2019/V-PC (PDF)
Obec Málinec
, Málinec 474
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0958/2017/V-PC (PDF)
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0941/2017/V-PC (PDF)
Obec Žakovce
, Žakovce 55
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0557/2017/V-PC (PDF)
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0529/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0588/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0898/2017/V-PC (PDF)
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243, Vyšné Ružbachy
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2018/V-PC (PDF)
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0615/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0664/2017/V-PC (PDF)
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0944/2017/V-PC (PDF)
Obec Malé Borové
Malé Borové 34, Zuberec
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0613/2017/V-PC (PDF)
Obec Magnezitovce
Magnezitovce 59, Jelšava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0959/2017/V-PC (PDF)
Obec Lukov
, Lukov 60
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0587/2017/V-PC (PDF)
Obec Lomné
č. 82, Lomné
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0691/2017/V-PC (PDF)