Všeobecné informácie
Obec Gerlachov
Hlavná 110, Gerlachov
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Pribylina
, Pribylina 384
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Sása
Sása 1, Ratková
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Sedmerovec
Sedmerovec, Slavnica
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Šúrovce
Nová 5, Šúrovce
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Mlynárovce
č. 102, Mlynárovce
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Hrlica
Hrlica 9, Ratkovské Bystré
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Jelšovce
, Jelšovce 37
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Rožkovany
Rožkovany 106, Lipany
Dátum: 24.05.2023
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Malá Domaša
Malá Domaša 106, Slovenská Kajňa
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, Spišský Hrhov
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Látky
Látky 36, Látky
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Matiašovce
Hlavná 74/43, Matiašovce
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Jablonov
, Jablonov 165
Dátum: 23.05.2023
Poznámka:
Obec Kálnica
, Kálnica 100
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Obec Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 132, Žiar nad Hronom
Dátum: 22.05.2023
Poznámka: