Všeobecné informácie
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Obec Michalková
Michalková 7, Dobrá Niva
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4, Plaveč
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Obec Súľov - Hradná
Súľov - Hradná 65, Súľov-Hradná
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Obec Pastuchov
, Pastuchov 247
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 11.01.2023
Poznámka:
Obec Babiná
Horná 97/2, Babiná
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Jakubovany
, Jakubovany 24
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Obec Lenartov
Lenartov 37, Lenartov
Dátum: 10.01.2023
Poznámka:
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Baldovce
Baldovce 46, Baldovce
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Abranovce
, Abranovce 25
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Brestov
, Brestov 99
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
Dátum: 04.01.2023
Poznámka: