Všeobecné informácie
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Dátum: 30.10.2020
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno 1
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno 1
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0894/2017/V-PC (PDF)
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0106/2021/V-PC (PDF)
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0931/2017/V-PC (PDF)
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2021/V-PC (PDF)
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 04.01.2017
Poznámka:
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2019/V-PC (PDF)
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 15.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0111/2021/V-PC (PDF)
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0030/2021/V-PC (PDF)
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0670/2017/V-PC (PDF)
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0862/2017/V-PC (PDF)
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0112/2021/V-PC (PDF)
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0113/2021/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/V-PC (PDF)
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 02.12.2016
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 13.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0572/2017/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/V-PC (PDF)