Všeobecné informácie
Obec Kľačany
, Kľačany 211
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0900/2017/V-PC (PDF)
Obec Kamienka
Kamienka 123, Kamienka
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0979/2017/V-PC (PDF)
Obec Kalonda
Mierová 67, Rapovce
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0584/2017/V-PC (PDF)
Obec Kálnica
, Kálnica 100
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0789/2017/V-PC (PDF)
Obec Jovice
Hlavná 50, Jovice
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2018/V-PC (PDF)
Obec Jedlinka
Jedlinka 34, Nižná Polianka
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0775/2017/V-PC (PDF)
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0866/2017/V-PC (PDF)
Obec Závadka
Závadka č. 240, Závadka
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2018/V-PC (PDF)
Obec Závada
Závada 54, Závada
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0545/2017/V-PC (PDF)
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0498/2017/V-PC (PDF)
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica 1
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0674/2017/V-PC (PDF)
Obec Výborná
Výborná 12, Kežmarok
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0986/2017/V-PC (PDF)
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0841/2017/V-PC (PDF)
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0712/2017/V-PC (PDF)
Obec Klokoč
Klokoč 1, Slatinské Lazy
Dátum: 26.11.2021
Poznámka:
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0564/2017/V-PC (PDF)
Obec Divina
, Divina 50
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0919/2017/V-PC (PDF)
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0872/2017/V-PC (PDF)
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0848/2017/V-PC (PDF)
Obec Čučma
, Čučma 47
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0966/2017/V-PC (PDF)