Všeobecné informácie
Obec Litmanová
Litmanová 79, Litmanová
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2020/V-PC (PDF)
Obec Liptovská Lúžna
, Liptovská Lúžna 629
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0886/2017/V-PC (PDF)
Obec Lehôtka pod Brehmi
Lehôtka pod Brehmi 22, Hliník nad Hronom
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0908/2017/V-PC (PDF)
Obec Lastovce
Hlavná 306, Michaľany pri Trebišove
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0857/2017/V-PC (PDF)
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0945/2017/V-PC (PDF)
Obec Kysucký Lieskovec
, Kysucký Lieskovec 29
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0913/2017/V-PC (PDF)
Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica 127, Kunova Teplica
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0787/2017/V-PC (PDF)
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
, Krásnohorská Dlhá Lúka 3
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0658/2017/V-PC (PDF)
Obec Kračúnovce
, Kračúnovce 350
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0659/2017/V-PC (PDF)
Obec Kojšov
Kojšov 3 , Kojšov
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2020/V-PC (PDF)
Obec Kochanovce
Kochanovce 46, Hankovce
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0585/2017/V-PC (PDF)
Obec Kobylnice
Kobylnice 19, Kobylnice
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0899/2017/V-PC (PDF)
Obec Klubina
Klubina 67, Stará Bystrica
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0963/2017/V-PC (PDF)
Obec Klokočov
, Klokočov 962
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0980/2017/V-PC (PDF)
Obec Hniezdne
Hniezdne 1, Hniezdne
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0534/2017/V-PC (PDF)
Obec Hertník
Hertník 162, Hertník
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0554/2017/V-PC (PDF)
Obec Gerlachov
Hlavná 110, Gerlachov
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0505/2017/V-PC (PDF)
Obec Gemerská Ves
Gemerská Ves 109, Gemerská Ves
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0971/2017/V-PC (PDF)
Obec Drienovec
Drienovec 368, Drienovec
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0517/2017/V-PC (PDF)
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0799/2017/V-PC (PDF)