Všeobecné informácie
Obec Pohorelá
Nová 392, Pohorelá
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0705/2017/V-PC (PDF)
Obec Hnilec
Huta 77/6, Hnilec
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2020/V-PC (PDF)
Obec Hnilčík
, Hnilčík 38
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0577/2017/V-PC (PDF)
Obec Hatné
Hatné 46, Hatné
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0936/2017/V-PC (PDF)
Obec Harichovce
1. Mája č. 25, Harichovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0856/2017/V-PC (PDF)
Obec Hankovce
, Hankovce 1
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0654/2017/V-PC (PDF)
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0581/2017/V-PC (PDF)
Obec Stará Lehota
, Stará Lehota 35
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0624/2017/V-PC (PDF)
Obec Stankovce
Stankovce, Hlavná 1, Bačkov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0494/2017/V-PC (PDF)
Obec Sološnica
, Sološnica 527
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0633/2017/V-PC (PDF)
Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0835/2017/V-PC (PDF)
Obec Rykynčice
, Rykynčice 60
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0546/2017/V-PC (PDF)
Obec Rozložná
, Rozložná 81
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0675/2017/V-PC (PDF)
Obec Rimavské Janovce
Rimavské Janovce 301, Rimavské Janovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0844/2017/V-PC (PDF)
Obec Ratkovské Bystré
, Ratkovské Bystré 82
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0636/2017/V-PC (PDF)
Obec Radošina
Školská 416 , Radošina
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0638/2017/V-PC (PDF)
Obec Ratkovce
Ratkovce 97 , Červeník
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0842/2017/V-PC (PDF)
Obec Pohranice
Pohranice, Pohranice
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0750/2017/V-PC (PDF)
Obec Podhorie
Podhorie 50, Lietava
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0709/2017/V-PC (PDF)
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2019/V-PC (PDF)