Všeobecné informácie
Obec Terňa
Hlavná 58, Terňa
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0758/2017/V-PC (PDF)
Obec Šuňava
Trojičné námestie 1, Šuňava
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0644/2017/V-PC (PDF)
Obec Štitáre
Pri prameni 14, Štitáre
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0731/2017/V-PC (PDF)
Obec Šterusy
, Šterusy 117
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0533/2017/V-PC (PDF)
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0732/2017/V-PC (PDF)
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, Svätý Anton
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0514/2017/V-PC (PDF)
Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0991/2017/V-PC (PDF)
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0852/2017/V-PC (PDF)
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0925/2017/V-PC (PDF)
Obec Stará Huta
, Stará Huta 54
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0738/2017/V-PC (PDF)
Obec Somotor
Obchodná 39/7, Somotor
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0734/2017/V-PC (PDF)
Obec Smolník
Smolník 1, Smolník
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0818/2017/V-PC (PDF)
Obec Slovenská Ves
, Slovenská Ves 45
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2019/V-PC (PDF)
Obec Slavošovce
, Slavošovce 113
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0929/2017/V-PC (PDF)
Obec Slatinské Lazy
, Slatinské Lazy 111
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0769/2017/V-PC (PDF)
Obec Siladice
, Siladice 232
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0680/2017/V-PC (PDF)
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0935/2017/V-PC (PDF)
Obec Rumanová
, Rumanová 1
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0875/2017/V-PC (PDF)
Obec Rudník
č. 1, Rudník
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0822/2017/V-PC (PDF)
Obec Rožkovany
Rožkovany 106, Lipany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0801/2017/V-PC (PDF)