Všeobecné informácie
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0737/2017/V-PC (PDF)
Obec Selce (Krupina)
Selce 1, Čabradský Vrbovok
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0687/2017/V-PC (PDF)
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0690/2017/V-PC (PDF)
Obec Černík
Černík č. 145, Černík
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2019/V-PC (PDF)
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0924/2017/V-PC (PDF)
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0847/2017/V-PC (PDF)
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0627/2017/V-PC (PDF)
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0503/2017/V-PC (PDF)
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0578/2017/V-PC (PDF)
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0777/2017/V-PC (PDF)
Obec Cabov
, Cabov 126
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2018/V-PC (PDF)
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0820/2017/V-PC (PDF)
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0807/2017/V-PC (PDF)
Obec Bučany
, Bučany 269
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0508/2017/V-PC (PDF)
Obec Brusnica
, Brusnica 44
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0689/2017/V-PC (PDF)
Obec Brezany
, Brezany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0923/2017/V-PC (PDF)
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0854/2017/V-PC (PDF)
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/V-PC (PDF)
Obec Tomášikovo
Hlavná 319, Tomášikovo
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0747/2017/V-PC (PDF)
Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, Tesárske Mlyňany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0990/2017/V-PC (PDF)